MVA ved utleie til kommunale barnehager

Finansdepartementet har besvart EFTAs henvendelse om momsfradrag ved utleie av lokaler til kommunale barnehager og forholdet til statsstøttereglene.

Publisert:

Finansdepartementet har mottatt en henvendelse fra EFTAs overvåkningsorgan («ESA»), der det informeres om at ESA har mottatt en klage om at norske myndigheter yter ulovlig statsstøtte ved hjelp av momsfradrag for utleier av lokaler til kommunale barnehager.

Finansdepartementet mener ordningen med momskompensasjon til kommunale barnehager ikke innebærer ulovlig statsstøtte og har besvart henvendelsen deretter.

Frivillig mva-registrering:

Ved utleie av lokaler til kommunale barnehager kan utleier bli frivillig mva-registret. Utleier som er frivillig registrert skal fakturere leien med merverdiavgift. Kommunen får momskompensasjon på dette beløpet. Leies lokalene ut til private barnehager er det ikke anledning til slik mva registrering. Utleier skal fakturere den private barnehagen uten merverdiavgift.