Nye lover på tollområdet fra 1.1.2023

Dagens tollov erstattes av to ny lover med virkning fra 1.1.2023.

Publisert:

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trer i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstatter dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven). I tillegg flyttes bestemmelser om innførselsmerverdiavgift til merverdiavgiftsloven.

Endringene skal ikke innebære store materielle endringer av betydning for tollbehandling, men det blir store endringer i de ulike prosedyrene. For de som har klienter som importerer varer er det viktig å sette seg inn i hva som blir nytt.

Tollmyndighetene har lagt ut informasjon om de nye lovene på sine nettsider. Les mer om Ny vareførselslov og tollavgiftslov