Ny lov om statsforetak

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt på høring forslag til ny lov om statsforetak.

Publisert:

Statsforetaksloven fra 1991 bygger i stor utstrekning på aksjeloven, men er ikke oppdatert tilsvarende de endringene som er gjort i aksjeloven. Det er derfor et relativt stort behov for endringer og moderniseringer. Departementet mener dette best kan gjøres ved å erstatte dagens lov med en ny lov.

Siden statsforetak kun kan ha staten som eier, kan loven utformes som en enklere lov enn aksjeloven. I høringen foreslås det at den nye loven skal ha en formålsparagraf, formuleringene i loven skal være kjønnsnøytrale, den skal være teknologinøytral og mest mulig fleksibel. Sentrale regler som er særegne for statsforetak skal videreføres.

 

Høringsfristen er 4. mars 2024.