Omtvistede tilvirkningskontrakter og bestemmelsene om justering for merverdiavgift

Merverdiavgift på omtvistede tilvirkningskontrakter skal ikke innberettes før tvisten er løst, eller kravet er betalt. Dette får betydning for justeringsoppstillingen.

Publisert:

Den nye bestemmelsen om tidfesting av merverdiavgift på omtvistede tilvirkningskontrakter fører til at merverdiavgift på slike krav ikke skal tas med i skattemeldingen selv om kravet er fakturert og bokført. 

Det vil kunne gå mange år fra byggetiltaket er fullført, og kravet er fakturert og bokført til tvisten er løst og merverdiavgiftsbeløpet innberettet på skattemeldingen. I mellomtiden løper justeringsperioden. 

Skattedirektoratet har uttalt seg om hvilken betydning de nye bestemmelsene om tidfesting av avgift skal få for bestemmelsene om justering.

I hovedsak uttales det at det er den avklarte merverdiavgiften som skal tas med på justeringsoppstillingen ved fullføring, og at senere tidfestet og innberettet inngående avgift kan tas når tvisten er avklart.