Praksiskrav for godkjenning som regnskapsfører

Finansdepartementet har gjort en endring i regnskapsførerforskriften. Endringen er en utvidelse av overgangsregelen om praksiskrav for godkjenning som statsautorisert regnskapsfører.

Publisert:

Endringen supplerer opprinnelig overgangsregel i regnskapsførerforskriften § 4. Den innebærer at personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 ikke trenger å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt av praksisen ikke er eldre enn fem år. Formålet med endringen er i hovedsak å ivareta regnskapsforetak som skal innrette seg etter nye krav i regnskapsførerloven, som ble iverksatt fra 1. januar 2023.

Den nye overgangsregelen vil også gjelde for alle som har en søknad under behandling hos Finanstilsynet, selv om søknaden er sendt inn før 1. juli 2023.

Les mer: