Regjeringen mener innleieforbudet ikke er i strid med EØS-retten

Arbeids- og sosialdepartementet avviser ESAs kritikk av innleieforbudet.

Publisert:

Arbeids- og sosialdepartementet har i brev til ESA besvart ESAs kritikk av de nye reglene om arbeidsinnleie. Departementet avviser at reglene er i strid med EØS-retten. Departementet fastholder dermed at det er anledning til å begrense retten til innleie av arbeidskraft i tråd med bestemmelsene som ble innført i Norge i 2023.