Revisorforeningen ber om utsatt frist for skattemelding og årsregnskap

Revisorforeningen ber Skattedirektoratet og Finansdepartementet gjøre en fornyet vurdering av fristene for levering av skattemeldingen og årsregnskapet for 2021.

Publisert:

Høyt sykefravær og påfølgende forsinkelser i hele verdikjeden vil medføre at flere skattemeldinger og årsregnskap vil bli levert etter fristen. Dette er en situasjon som er uforskyldt og som det ikke har vært mulig å planlegge seg ut av.

Revisor er siste ledd i verdikjeden

Revisor er avhengig av å få levert regnskapet fra regnskapsfører i tide, men opplever at regnskapsfører ofte er forsinket. Da blir det vanskelig for revisor å levere innen de frister som gjelder.

Ber om utsatt levering for 5 prosent av kundemassen

For å løse denne ekstraordinære situasjonen vi opplever i år, ber Revisorforeningen om utsatt levering av skattemeldingen til Skattekontoret og regnskapet til Regnskapsregistret for inntil 5 prosent av kundemassen for revisor, til 31. august.

Lempning i praktisering av tvangsmulkt

Vi ber også om lempninger i praktiseringen av tvangsmulkt for skattemeldingen og forsinkelsesgebyret til Regnskapsregisteret i år.