Revisors signatur ved flere virksomheter i enkeltpersonforetak

Dersom det bare er virksomheten som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet som er revidert, gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen kun for denne delen.

Publisert:

Dette fremgår av en uttalelse fra Skattedirektoratet 19. september 2023.

Skattyter som driver flere virksomheter i enkeltpersonforetak, skal kun levere én næringsspesifikasjon. 

Skattedirektoratet uttaler at dersom skattyter driver flere selvstendige og atskilte virksomheter i enkeltpersonforetak, hvor bare virksomheten som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet er revidert, gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen kun for denne delen.

Dersom all virksomhet som drives av skattyter er revidert, gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen for hele virksomheten.

Opplyses i vedlegg

Hvis revisor ikke har revidert skattyters totale næringsvirksomhet, kan revisor opplyse om dette i vedlegg til skattemeldingen. For eksempel ved at dette vedlegget viser de reviderte tallene i form av regnskapet for den revisjonspliktige delen. Det presiseres at næringsspesifikasjonen også i disse tilfellene skal signeres av revisor.

Advokater

Uttalelsen gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen til enkeltpersonforetak som er under tilsyn fra Finanstilsynet, f.eks. revisor og regnskapsfører. Vi legger imidlertid til grunn at det samme vil gjelde signaturen på næringsspesifikasjonen til advokat som er underlagt tilsyn og revisjonsplikt etter advokatforskriften.