Sanksjoner mot Russland og Belarus: Hva gjelder og revisors rolle

Det er innført omfattende sanksjoner mot Russland og Belarus som svar på angrepet på Ukraina. Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene. 19.03.2024: Tolvte og trettende sanksjonspakke innført i Norge.

Publisert:
UD-beskjært-web.jpg

Etter angrepet på Ukraina, har sanksjonsregimet mot Russland og Belarus fått mye større betydning. Eksisterende sanksjoner utvides, og det er stor oppmerksomhet om behovet for at sanksjonene må virke effektivt. Regelverk og tilgjengelig informasjon på området utvikler seg raskt. Vi vil oppdatere informasjonen på våre nettsider løpende.

Status

Regjeringen innførte de første internasjonale sanksjonene som svar på angrepet på Ukraina i det norske sanksjonsregelverket 18.03.2022. Utvidelser og presiseringer i sanksjonene tas inn i forskriftene løpende:

 • 18.03.2022: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina. Gjennomfører sanksjoner som tilsvarer EUs første til tredje sanksjonspakke mv. 
 • 24.03.2022: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs fjerde sanksjonspakke 
 • 29.04.2022: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs femte sanksjonspakke 
 • 17.06.2022: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs sjette sanksjonspakke
 • 26.08.2022: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs syvende sanksjonspakke
 • 28.10.2022: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs åttende sanksjonspakke
 • 30.01.2023: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs niende sanksjonspakke
 • 04.04.2023: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs tiende sanksjonspakke
 • 02.10.2023: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs ellevte sanksjonspakke
 • 19.03.2024: Endringer i sanksjonsforskriften Ukraina som tilsvarer EUs tolvte og trettende sanksjonspakke

Sanksjonsregimet

Individuelle restriksjoner

 • Frysing av midler og forbud mot å stille penger og formuesgoder til rådighet for fysiske og juridiske personer oppført på sanksjonslistene
 • Reiserestriksjoner for listeførte fysiske og juridiske personer

Se mer nedenfor om sanksjonslistene.

Økonomiske sanksjoner

De økonomiske sanksjonene mot Russland og Hviterussland omfatte blant annet følgende forbud mv: 

 • forbud mot handel med våpen
 • forbud mot at det offentlige finansierer eller gir økonomisk bistand til handel med eller investeringer i Russland
 • forbud mot investeringer og bidrag til prosjekter medfinansiert av Det russiske fondet for direkte investeringer
 • forbud mot eksport av flerbruksvarer samt avansert teknologi som kan bidra til Russlands forsvars- og sikkerhetskapasitet
 • forbud mot eksport av kvantedatabehandling, avanserte halvledere, sensitivt maskineri, transport og kjemikalier
 • forbud mot eksport av varer til bruk i oljeindustrien
 • forbud mot nye investeringer i energisektoren
 • forbud mot visse operasjoner i luftfartssektoren
 • forbud mot russiske fraktoperatører
 • forbud mot tilgang til havner
 • forbud mot eksport av maritime navigasjonsvarer
 • forbud mot eksport av luksusvarer
 • forbud mot import av kull
 • forbud mot import av jern og stål
 • forbud mot kjøp, import og overføring av gull med russisk opprinnelse
 • forbud mot import av sement, gummiprodukter, trevirke, brennevin, brennevin og luksuriøs sjømat
 • importrestriksjoner knyttet til stålprodukter, maskiner og apparater, plast, kjøretøy, tekstiler, fottøy, lær, keramikk, visse kjemiske produkter og smykker som ikke er laget av gull
 • forbud mot finansiering av den russiske regjeringen og sentralbanken, samt forbud mot alle transaksjoner knyttet til forvaltningen av sentralbankens reserver og eiendeler
 • forbud mot en rekke finansielle interaksjoner, finansielle vurderingstjenester og transaksjoner med Russland, samt forbud mot å tilby sedler og salg av verdipapirer
 • frakobling av visse russiske banker fra meldingssystemet SWIFT
 • forbud mot å tilby høy-verdi kryptotjenester og tillitsmannstjenester
 • full utelukkelse av Russland fra offentlige kontrakter

Hvilke varer osv. som omfattes av de enkelte forbudene/restriksjonene er presisert i egne lister som er vedlegg til sanksjonsforskriften Ukraina. Forskriften gir mulighet til å søke Utenriksdepartementet om unntak i visse tilfeller. 

Restriktioner på handel og investeringer med visse territorier

Restriksjoner på økonomiske forbindelser med Krim og Sevastopol og på områder i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja som ikke er kontrollert av den ukrainske regjeringen. Disse omfatter blant annet:

 • Importforbud for varer
 • Restriktioner for handel og investeringer i visse sektorer og infrastrukturprojekter
 • Forbud mot å levere tjenester innen turisme
 • Eksportforbud for visse varer og teknologier

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om sanksjonene på UDs nettsider og på EUs nettsider. Se "vedlegg" i høyremenyen.

Sanksjonene mot Russland og Belarus fastsettes i sanksjonsforskriften Ukraina: 

Sanksjonslister 

Lister over personer og enheter som omfattes av frysbestemmelsene (sanksjonslistene) fremgår i følge Vedlegg I til sanksjonsforskriften Ukraina av EUs konsoliderte sanksjonsliste. Listen foreligger i ulike maskinlesbare formater. 

Se også generell info og veiledning om etterlevelse av EU-sanksjonene på EU-kommisjonens nettsider

Revisors rolle

Som revisor må du ha kjennskap til sanksjonsregimet og følge opp klienter som kan ha forpliktelser etter sanksjonsreglene.

 • Frysforplikelser er særlig aktuelt for finansielle foretak, men gjelder for alle som sitter på midler som tilhører listeførte personer. Finansielle foretak forutsettes å ha systemer på plass for å "screene" sine kunder og kunders reelle rettighetshavere mot sanksjonslistene.
 • Økonomiske sanksjoner kan ha betydning for en rekke bedrifter som på ulike måter handler med Russland eller Belarus. Slike sanksjoner kan bli utvidet løpende. 

Kontakt oss

Som medlem i Revisorforeningen, kan du kontakte oss direkte med dine spørsmål om sanksjonsregimet og andre konsekvenser angrepet på Ukraina kan få for deg som revisor.

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 [email protected]