FoU på oppdrag fra andre er utenfor Skattefunnordningen

Selskap som utelukkende driver forskning og utvikling på oppdrag fra andre faller utenfor Skattefunnordningen, skriver Forskningsrådet

Publisert:

Forskningsrådet skriver dette som en reaksjon på en nylig avgitt bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 6/17. Saken gjaldt et morselskap som planla å stifte et datterselskap som utelukkende skulle drive med forskning og utvikling. Forskningsresultatet skulle deretter selges enten til morselskapet til markedspris eller til andre oppdragsgivere.

Den bindende forhåndsuttalelsen er omtalt her.

Skattedirektoratet presiserte i uttalelsen at de ikke kunne ta stilling til om prosjektet faller inn under FoU-ordningen. Det er Forskningsrådet som er gitt kompetansen til å vurdere dette, jf. FSFIN § 16-40-4 første ledd.

FoU-prosjekt på oppdrag fra andre er utenfor Skattefunn

I sitt notat til Skattedirektoratet viser Forskningsrådet til bestemmelsene i FSFIN § 16-40-2 og uttaler:

«I et selskap som utelukkende driver forskning og utvikling på oppdrag fra andre, er disse oppdragsforskningsprosjektene etter Forskningsrådets oppfatning ikke FoU-prosjekter som tilfredsstiller kravene i § 16-40-2. I et slikt selskap er oppdragsforskning den tjenesten de tilbyr. Et FoU-prosjekt på oppdrag fra andre kan ikke sies å være et prosjekt som blir gjennomført med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for selskapet i forbindelse med utvikling av nye tjenester. Det er derimot en del av selskapets ordinære drift, og dermed spesifikt unntatt, jf § 16-40-2 (3). Det at selskapet hever sin generelle kompetanse gjennom å gjennomføre oppdrag for andre, kan ikke være tilstrekkelig.

For at et prosjekt hos et slikt selskap skal kunne kvalifisere som et FoU-prosjekt etter § 16-40-2 (1), må det etter Forskningsrådets oppfatning være et prosjekt bedriften gjennomfører for egen del, med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller ferdigheter som kan hjelpe dem med å utvikle sine egne tjenester.»