Styrking av retten til å betale med kontanter

Regjeringen legger frem et lovforslag som styrker forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Publisert:

I dag er det ikke alle tjenesteytere som lar kunden få betale med annet enn kort eller annen digital løsning. Regelverket gir ikke en klar anvisning på at det også skal være anledning til å betale med kontanter.

Etter bokføringsforskriften er alt salg der kjøpers betalingsforpliktelse gjøres opp ved levering kontantsalg. Kontantsalg skal dokumenteres ved godkjent kassasystem. Kassasystemer som har løsning for å ta imot kontanter skal ha kassaskuff.

Kontanter er viktig av hensyn til beredskapen, samtidig som det gir en trygghet for mange som synes det er krevende å benytte digitale betalingsløsninger. Regjeringen foreslår derfor å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Konkret foreslås det at:

  • I salgslokale der en næringsdrivende på fast basis selger varer eller tjenester til forbrukere, skal forbrukeren tilbys å betale med kontanter(tvungne betalingsmidler) hvis det kan betales for varen eller tjenesten med andre betalingsløsninger i eller i umiddelbar tilknytning til salgslokalet.
  • Har den næringsdrivende tilgjengelig veksel, skal det i disse tilfellene også tilbys å veksle i forbindelse med betalingen, men ikke hvis det er et klart misforhold mellom seddelen som tilbys som betaling, og beløpet som skal betales.
  • Det gis unntak fra plikten ved salg av varer fra automater, salg i ubetjente salgslokaler og salg i lokaler som bare en begrenset krets av personer har adgang til.
  • Selger kan også nekte at kjøpesummen gjøres opp kontant dersom beløpet som skal betales, er høyere enn 20 000 kroner.

​På den annen side er det erfart at store kontantinnbetalinger kan ha sammenheng med økonomisk kriminalitet. Forhandlere av gjenstander (varer) kan ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer eller et tilsvarende beløp i utenlandsk valuta, jf. hvitvaskingsloven § 5 første ledd.