Tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved salg av personkjøretøy

Det foreslås å endre tilbakeføringsbestemmelsen for inngående merverdiavgift ved salg av personkjøretøy.

Publisert:

I den nye bestemmelsen er tilbakeføringsperioden 8 år.

Det foreslås at tilbakeføringsbeløpet skal fastsettes ved å multiplisere fradragsført inngående merverdiavgift med kjøretøyets verdi ved omdisponeringen og dividere med verdien ved fradragsføringen.

For kjøretøy som har vært i virksomheten mer enn 5 år foreslås det som alternativ at opprinnelig listepris legges til grunn for beregningen.

Bestemmelsen skal gjelde fra 1. juli 2024.

For kjøretøy som er anskaffet før denne datoen eller der det er inngått bindende avtale om kjøp eller utleie før 14. mai 2024 foreslås det at dagens regler skal kunne benyttes.