Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere.

Publisert:

Som ledd i tiltakspakkene i forbindelse med koronautbruddet besluttet Skatteetaten å midlertidig oppheve bruk av tvangsmulkt ved forsinket levering av meldinger til skatteetaten.

Skatteetaten har nå besluttet å gjeninnføre tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven § 14-1 for meldinger med frist i november og senere.

For a-ordningen vil det gjelde for a-meldinger med frist 5. november og fremover

For mva vil det gjelde for 5. termin med frist 10. desember og fremover.