Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam, del II

Gebyr for tømming av slam kan faktureres på forskudd for inntil ett år. Gebyret kan ikke faktureres etterskuddsvis basert på måling av faktisk forbruk.

Publisert:

Skattedirektoratet har vurdert kommunens faktureringspraksis ved oppkreving av gebyr for tømming av slam.

I uttalelsen konkluderes det med at kommuner kan forskuddsfakturere gebyr for tømming av slam i samsvar med bokføringsforskriften § 5-2-6. Bokføringsforskriften § 5-2-5 om etterskuddsvis fakturering for perioder inntil ett år for strøm, telefoni og lignende basert på måling av faktisk forbruk, kommer ikke til anvendelse. Kommunene kan derfor ikke fakturere gebyr for tømming av slam etterskuddsvis etter denne bestemmelsen.