Årsregnskapsrevisjon når kontantstøttesøknaden er attestert av regnskapsfører

Publisert: FAQ nr: 513

Spørsmål:

Vi er revisor for et selskap der regnskapsfører har bekreftet innholdet i søknadene i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Er det behov for å gjøre særskilte kontroller av grunnlaget for mottatt tilskudd ved årsregnskapsrevisjonen, eller holder det å konstatere at tilskudd har kommet med og er korrekt regnskapsført?

Vi har gode erfaringer med regnskapsføreren.

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.