Avregning av lån ved kapitalnedsettelse

Publisert: FAQ nr: 173

Spørsmål:

Ved beregningen av utbytterammen skal det blant annet gjøres fradrag for kreditt til aksjeeier, jf. aksjeloven § 8-1 (2) første punktum. I den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet, skal det likevel ikke gjøres fradrag, jf. § 8-1 (2) annet punktum. Kan det tilsvarende avtales avregning mot lån til aksjeeier i forbindelse med en kapitalnedsettelse, slik at det ikke må tas hensyn til aksjeeierlånet i forbindelse med kravet til dekning for bundet kapital etter aksjeloven § 12-2 (2) første punktum?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.