Drop-down-fisjon – krav til hjelpeselskapet

Publisert: FAQ nr: 236

Spørsmål:

Det skal gjennomføres en såkalt «drop-down-fisjon». Først foretas en fisjon ut til et selskap eid av aksjonærene i morselskapet – hjelpeselskapet. Deretter fusjoneres hjelpeselskapet inn i et datterselskap eid av morselskapet, mot at aksjonærene får vederlag i aksjer i morselskapet (konsernfusjon).

Bør hjelpeselskapet stiftes med 30 000 i bankinnskudd først, eller kan det like gjerne stiftes ved fisjonen som et tingsinnskudd?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.