Eierkravet ved forenklede fusjoner

Publisert: FAQ nr: 252

Spørsmål:

1. Kan aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24 anvendes i et tilfelle hvor morselskapet ikke ”eier samtlige aksjer” i datterselskapet på tidspunktet for inngåelsen av fusjonsplanen (beslutningstidspunktet), men hvor fusjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i datterselskapet og datterselskapet er heleid før fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse?

2. Kan aksjeloven § 13-24 anvendes når vilkåret ”samme eier” ikke er oppfylt på tidspunktet for inngåelse av fusjonsplanen, men hvor vilkåret er oppfylt før fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.