Fusjon av minst tre selskaper med samme eier

Publisert: FAQ nr: 196

Spørsmål:

Kan tre eller flere selskaper fusjonere med felles fusjonsplan etter aksjeloven § 13-24? Vi spør fordi ordlyden i aksjeloven § 13-24 første ledd første setning lyder «Har to aksjeselskaper samme eier, som eier samtlige aksjer i selskapene, kan disse vedta en fusjonsplan som…».

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.