Elektronisk signering av revisjonsberetning

Publisert: FAQ nr: 402

Spørsmål:

Revisorloven § 5-6 har bestemmelse om at «Revisjonsberetningen skal dateres og underskrives av oppdragsansvarlig revisor.» Kan kravet om underskrift oppfylles ved elektronisk signering av revisjonsberetningen?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.