Foregående års regnskap ikke revidert

Publisert: FAQ nr: 544

Spørsmål:

Jeg er nyvalgt revisor i selskap ABC AS. Selskapet har vært uten revisor de tre siste årene ettersom selskapet har vært under terskelverdiene. Må jeg i min revisjonsberetning nevne at sist årsregnskap ikke er revidert?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.