Føring av fusjonsfordring i RF-1217

Publisert: FAQ nr: 477

Spørsmål:

Holding AS eier 100 % av Datter AS. Datter AS var overtakende selskap i en fusjon i 2018. Vederlaget til aksjeeierne ved fusjonen (konsernfusjon/trekantfusjon) ble utstedt av Holding AS, jf. aksjeloven § 13-2 (2). Kapitalforhøyelsen i Holding AS (aksjeutstedene selskap) ble gjennomført ved at Datter AS utsteder en fordring (fusjonsfordring) til morselskapet.

Det fremgår av RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier («forskjellskjemaet») at fusjonsfordringen skal føres i post 38-40. I morselskapet føres dette som fordring. Datterselskapet fører det samme beløpet som gjeld, men da med motsatt fortegn.

Hvordan unngå feil her?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.