Fusjon med deleid selskap

Publisert: FAQ nr: 516

Spørsmål:

Nina eier alle aksjene i Invest AS. Invest AS eier 40 % av Drift AS og Nina eier de resterende 60 %.

Nina ønsker å fusjonere Drift AS inn i Invest AS. Kan fusjonen gjennomføres ved å øke pålydende?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.