Inngangsverdi ved konvertering av fordring

Publisert: FAQ nr: 409

Spørsmål:

For tre år siden lånte Erlend ut én million kroner til sitt 100 % eide AS Entreprenør. Dette ble gjort fordi selskapet en periode gikk dårlig. I år viste halvårsregnskapet et overskudd på kr 300 000 og utsiktene var lyse. Erlend konverterte i august fordringen til aksjekapital med økning av pålydende på aksjene, og selskapet dekket deretter tidligere års udekkede tap ved en etterfølgende kapitalnedsettelse. I november gikk en stor kunde helt overraskende konkurs. Deler av utestående er sikret, men AS Entreprenør får problemer og må selv begjære oppbud og går også konkurs.

Kan Erlend ved beregning av tapet på aksjene sette inngangsverdien på aksjene til én million kroner?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.