Innløsning av enkeltaksjer - realisasjon

Publisert: FAQ nr: 190

Spørsmål:

Personene A, B, C, D og E eier AS X med 20 % hver. Pålydende er kr 10 000 og de har 200 aksjer hver. Selskapet har en aksjekapital på 10 mill. Aksjekapitalen settes ned til kr 1 000 000 ved innløsning av enkeltaksjer og utbetaling til aksjeeierne. Aksjeeier E innløser alle sine 200 aksjer. De øvrige fire innløser 175 aksjer og eier etter dette 25 aksjer, dvs 25 % hver av selskapet. Er dette realisasjon for andre enn E?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.