Forholdsmessig innløsning av enkeltaksjer – inngangsverdi

Publisert: FAQ nr: 371

Spørsmål:

Generalforsamlingen i AS A beslutter en kapitalnedsettelse ved innløsning av enkeltaksjer. Etter innløsningen er eierforholdene aksjeeierne imellom uendret. Hovedregelen om at innløsning av enkeltaksje er realisasjon, jf. skatteloven § 10-37 (2), vil da ikke gjelde og vederlag utover innbetalt aksjekapital og overkurs skattlegges som utbytte.

Mister aksjeeierne inngangsverdien på de innløste aksjene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.