Kapitalnedsettelse før ordinær generalforsamling

Publisert: FAQ nr: 240

Spørsmål:

Spørsmål 1: Kan man bruke balansen 31.12.20X0 for å vurdere om det er dekning for bunden egenkapital ved beslutning om kapitalnedsettelse i starten av 20X2? Eller må man vente til regnskapet for 20X1 er vedtatt av generalforsamlingen?

Spørsmål 2: Kan man alternativt bygge på en mellombalanse?

Spørsmål 3: Er svaret på spørsmål 1 og 2 tilsvarende ved kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.