Kontrolloppstilling for ikke-skattepliktige

Publisert: FAQ nr: 473

Spørsmål:

Vi reviderer en organisasjon som er unntatt skatteplikt, jf. skatteloven § 2-32 første ledd. De har ansatte, og således kostnader til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Er organisasjonen pliktig til å utarbeide skjema over lønns- og pensjonskostnader, RF-1022 Lønn- og pensjonskostnader (kontrolloppstilling)?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.