Lån mellom selskaper eid av samme person

Publisert: FAQ nr: 179

Spørsmål:

Tilfelle 1: Person A eier 100 % av AS B og 100 % av AS C. AS C skal yte lån til AS B. Rammes dette lånet av bestemmelser i aksjeloven § 8-7? Tilfelle 2: Person A eier Holding AS B 100 % som igjen eier Datter AS C 100 %. A eier i tillegg AS D 100 %. AS C skal yte et lån til AS D. Rammes dette lånet av bestemmelser i aksjeloven § 8-7?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.