Likedelingsfisjon og verdsettelse

Publisert: FAQ nr: 419

Spørsmål:

Eirik og Gjermund eier AS Import 50/50. De ønsker å fortsette samarbeidet, men ønsker å fisjonere ut deler av virksomheten i et nytt selskap som de også skal eie i samme forhold. Aksjeloven § 14-11a har særlige regler om likedelingsfisjon som gjør unntak fra enkelte av aksjelovens bestemmelser. Deres spørsmål er om de må foreta en verdsettelse for å kunne gjennomføre fisjonen skattefritt?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.