Likvidasjonsutbytte og selskapsaksjonærer

Publisert: FAQ nr: 540

Spørsmål:

AS A og AS B eier 50 % hver av AS C. AS C består av en bankkonto på ti millioner kroner etter at selskapet har realisert sin eneste eiendel som var aksjene i AS X.

AS A og AS B ønsker å ta ut midlene fra selskapet, og vurderer fire alternativer:

  1. Utbytte på ti millioner kroner
  2. Avvikling av AS C
  3. Innløsning av enkeltaksjer med utbetaling av ti millioner kroner til aksjonærene (kapitalnedsettelse)
  4. Nedsettelse av pålydende på aksjene

Hva er de skattemessige konsekvensene av alternativene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.