Nettopresentasjon av konsernbidrag eller utbytte og mellomværende i balansen

Publisert: FAQ nr: 354

Spørsmål:

Tilfelle 1: Et datterselskap har en fordring på sitt morselskap pr. 31.12.20x0. Datterselskapet avsetter konsernbidrag til morselskapet på grunnlag av balansen pr. 31.12.20x0. Konsernbidraget vedtas på den ordinære generalforsamlingen i 20x1 samtidig som at regnskapet vedtas. Kan konsernbidraget regnskapsføres (pr. 31.12.20x0) direkte mot fordring mot mor, slik at balansen krympes eller må konsernbidraget avsettes som gjeld?

Tilfelle 2: Et selskap skal vedta et ordinært utbytte som skal gå til dekning av aksjonærens gjeld. Kan utbyttet og fordringen på aksjonæren presenteres netto i balansen?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.