Omgjøring av utbyttebeslutning

Publisert: FAQ nr: 420

Spørsmål:

I AS Konsulent ble det på ordinær generalforsamling i mai besluttet å utdele et utbytte på én million kroner. Utbyttet ble straks etter utbetalt.

I september vedtok generalforsamlingen basert på en revidert mellombalanse et ekstraordinært utbytte på 500 000 kroner. Rett etter beslutningen, men før utbetaling av dette utbyttet, gikk selskapets eneste kunde konkurs. Det førte til at AS Konsulent fikk betalingsproblemer.

Selskapet ønsker nå å reversere begge utbyttebeslutningene. Er det mulig? Hva blir skattemessig virkning?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.