Overgang fra små foretak til øvrige foretak

Publisert: FAQ nr: 18

Spørsmål:

Jeg er revisor for et selskap som pr 31.12.X2 har mer enn 50 ansatte (i årsverk) og 35 millioner i balansesum (konsernet som helhet). Konsernet var å regne som lite foretak pr. 31.12.X1 (under grensene både i 20X0 og 20X1). Vil konsernet måtte utarbeide konsernregnskap for 20X2?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.