Øvrig informasjon i revisjonsberetningen

Publisert: FAQ nr: 401

Spørsmål:

Hvordan skal man forholde seg til avsnittet om «Øvrig informasjon» under «Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet»? Mange klienter har kun årsregnskap m/noter, årsberetning og revisjonsberetning i sin årsrapport. Må vi da likevel ta inn avsnittet om øvrige informasjon i revisjonsberetningen og i så fall hva er å anse som «øvrig informasjon»?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.