Rettigheter og forpliktelser før registrering i Foretaksregisteret

Publisert: FAQ nr: 146

Spørsmål:

Et aksjeselskap er stiftet, men ennå ikke registrert, jf. aksjeloven § 2-20. Stifterne har etter stiftelsen kjøpt en maskin i selskapets navn. De har også finansiert kjøpet. Dette var planlagt før stiftelsen og avtalen fremgår av stiftelsesdokumentet, jf. § 2-4 (1) nr 3. Samme sted fremgår det også at stifternes utlegg skal motregnes mot deres innskuddsforpliktelse. Kan jeg i et slikt tilfelle bekrefte innskuddet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.