Revisjonsberetning for regnskapsår som er lengre enn ett kalenderår

Publisert: FAQ nr: 51

Spørsmål:

I medhold av regnskapsloven § 1-7 kan et selskap under visse omstendigheter avlegge regnskap for en regnskapsperiode lengre (eller kortere) enn 12 mnd.

Hvordan formuleres henvisningen til årsregnskapet i revisjonsberetningen i et slikt tilfelle?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.