Skattefri omdanning – revisors erklæring

Publisert: FAQ nr: 521

Spørsmål:

Det følger av FSFIN § 11-20-3 (3) at det må fremlegges en erklæring fra revisor til skattemyndighetene om at overtatte eiendeler ikke er ført opp i selskapets balanse med høyere beløp enn virkelige verdier.

På hvilket tidspunkt skal erklæringen utarbeides og når skal den sendes skattemyndighetene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.