Tilbakebetaling av innbetalt kapital i E-selskaper

Publisert: FAQ nr: 25

Spørsmål:

Et aksjeselskap ble stiftet etter overgangsregel E med aksjekapital 100 og overkurs 1000. I det overførte selskapet var det ikke innbetalt overkurs, men kun 500 i aksjekapital. Selskapet skal for første gang dele ut utbytte. Kan utbytteutdelingen klassifisere som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital for aksjeeieren?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.