Uttalelse om redegjørelse og bekreftelse av mottak ved fusjon

Publisert: FAQ nr: 494

Spørsmål:

A og B eier samtlige aksjer i henholdsvis AS A og AS B. Selskapene skal fusjoneres, med AS A som overtakende selskap.

Spørsmål 1) Uttalelse om redegjørelse

A og B er enig om at det ikke skal utarbeides redegjørelser i forbindelse med fusjonen. Er dette tillatt etter aksjeloven?

Spørsmål 2) Bekreftelse av mottak

Skal revisor bekrefte mottak av aksjeinnskuddet ved fusjoner, tilsvarende som for kapitalinnskudd ved stiftelse og kapitalforhøyelse?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.