Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 320 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Redegjørelse ved likedelingsfisjon

  Per og Pål eier hver 50 % av aksjene i AS A som skal fisjoneres, slik at Per og Pål skal eie 50 % i både det overdragende selskapet AS A og i det overtakende selskapet AS B. Det følger av aksjeloven § 14-11a at det er unntak fra å utarbeide redegjørelse etter aksjeloven § 13-10 ved slike...

  Foretaksrett 21.10.2018

 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital i E-selskaper

  Et aksjeselskap ble stiftet etter overgangsregel E med aksjekapital 100 og overkurs 1000. I det overførte selskapet var det ikke innbetalt overkurs, men kun 500 i aksjekapital. Selskapet skal for første gang dele ut utbytte. Kan utbytteutdelingen klassifisere som tilbakebetaling av skattemessig...

  Skatt 21.10.2018

 • Regnskapskravene for små foretak som inngår i større konsern

  Et lite foretak er datterselskap av et selskap som inngår i «øvrige foretak» etter regnskapsloven. Må datterselskapet følge prinsippene til mor? Hva er notekravene for datterselskapet? Må det utarbeide årsberetning og kontantstrømoppstilling?

  Regnskap Selskapsrapportering 21.10.2018

 • Innvendinger mot regnskapet i små foretak

  1) Dersom noen underskriver årsregnskapet med påtegnet forbehold i et lite foretak som ikke utarbeider årsberetning, hvor skal redegjørelsen for forbeholdet gis? 2) Dersom små foretak velger å utarbeide en årsberetning som ikke er i samsvar med regnskapsloven § 3-3a, skal redegjørelsen for...

  Regnskap Selskapsrapportering 04.07.2018

 • Regnskapsføring av finansskatt

  Fra 1. januar 2017 ble det innført finansskatt for foretak omfattet av næringshovedområde K. Hvordan skal finansskatten regnskapsføres og presenteres i regnskapet?

  Regnskap Selskapsrapportering Skatt 02.05.2018

 • Kjøp og senere salg av tidligere leaset gjenstand

  AS Maskin har leaset en gravemaskin i fem år. Ved leasingperiodens slutt får AS Maskin tilbud om å kjøpe maskinen for 200 000 kroner. Omsetningsverdien antas å være én million kroner. AS Maskin ønsker å kjøpe maskinen, men det er på kjøpstidspunktet uklart om maskinen vil bli benyttet i...

  Skatt 03.04.2018

 • Fusjon mellom selskaper med samme eier, jf. aksjeloven § 13-24

  I hvilke tilfeller kan en fusjon gjennomføres forenklet og uten vederlag etter aksjeloven § 13-24?

  Foretaksrett 27.03.2018

 • Eierkravet ved forenklede fusjoner

  1. Kan aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24 anvendes i et tilfelle hvor morselskapet ikke ”eier samtlige aksjer” i datterselskapet på tidspunktet for inngåelsen av fusjonsplanen (beslutningstidspunktet), men hvor fusjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i datterselskapet og...

  Foretaksrett 27.03.2018

 • Overgang fra små til øvrige foretak - pensjon

  Et foretak som tidligere har vært et lite foretak etter regnskapsloven § 1-6, har vokst og er ikke lenger lite. Selskapet har en ytelsesordning for sine ansatte dekket i et livsforsikringsselskap. Som følge av at selskapet ikke lenger er lite, må ytelsesordningen balanseføres. Selskapet ønsker at...

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018

 • Utgifter ved kjøp og salg av aksjer

  Er kurtasje og provisjoner til megler i forbindelse med kjøp av aksjer en del av anskaffelseskost, eller kan det kostnadsføres regnskapsmessig? Hvordan skal kurtasje knyttet til salg av aksjer behandles?

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018