Karantenekompensasjonsordningen

 

Om karantenekompensasjonsordningen

Det er etablert en kompensasjonsordning for merutgifter til innreisekarantene for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som i stedet for bruk av karantenehotell selv sørger for egnet oppholdssted. Det legges opp til at slike bedrifter skal få et sjablongbeløp per arbeidstaker på kr. 1000 per døgn i karantenen likevel ikke høyere enn foretakets merkostnader.  

Ordningen skal i første omgang gjelde for perioden fra 1. november 2020 til 30. juni 2021. 

Innkvarteringen som arbeids- og oppdragsgivere stiller til disposisjon for utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene skal være forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Les mer på arbeidstilsynet.no 

Det legges opp til en automatisert saksbehandling, og de fleste vil få svar etter kort tid. Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører i forkant. Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen. Siste frist for å søke er 30. september 2021for periodene fra november 2020 til april 2021 og 31. oktober for perioden mai og juni 2021.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslår Regjeringen at ordningen forlenges ut juni 2021, forutsatt godkjennelse fra ESA.

Søknadsportal og mer informasjon finner du på nettsiden innreisekarantene.brreg.no 

Les mer på revisorforeningen.no 

Regelverket