Én gang revisor – alltid revisor

Daniel Antonsen har hele økonomkarrieren sin i revisjon, og han har ingen planer om å forlate bransjen!

Publisert:
Daniel Antonsen web.jpg
Jobber lokalt: – Mange ønsker en revisor med lokal tilhørighet og her er naturligvis tillit et helt sentralt begrep, sier Daniel Antonsen, statsautorisert revisor og partner i Solhøi Revisjon AS. Antonsen er en av foredragsholderne under Revisortreffet i Oslo 8. juni.

Antonsen startet sin jobbkarriere i Forsvaret, og han stortrivdes i de aktive årene som befal. I 2007, da han var stasjonert på Ørlandet, og diskusjonen om ny hovedflystasjon i Norge pågikk, var usikkerheten rundt fremtidig arbeidssted stor. Da måtte han i tenkeboksen.

– Jeg tenkte meg frem til at jeg ikke ønsket å flytte rundt i Norge resten av livet, sier han.
Da ble det isteden bachelor i revisjon på østfoldingen og senere også master i revisjon og regnskap på BI.

– Jeg jobbet i EY fra 2011 til 2021. I 2021 var jeg inne i en prosess om å starte for meg selv, men da datt det ned et jobbtilbud fra Solhøi Revisjon i Sarpsborg på pulten. Det passet perfekt for en askiming som ønsket seg nye utfordringer. I Solhøi kom jeg til dekket bord, og det var heller ikke negativt at en i ledelsen der var en tidligere kollega jeg hadde jobbet tett sammen med i EY i syv år, sier Antonsen.

Glad i revisorhverdagen

Østfoldingen er blitt værende i revisjon i hele arbeidskarrieren.

– Det skyldes nok i stor grad den hverdagen vi nå har som revisor. Da jeg startet i 2011, satt vi og dokumenterte på papir. Nå er det dataanalyser og analyser av store mengder data som gjelder, og vi kan følge transaksjoner på en helt annen måte enn hva som var tilfelle tidligere. Utviklingen har vært helt enorm, og jeg kan definitivt tilbakevise ryktene om at yrket er kjedelig, sier han.

I Solhøi Revisjon jobber han primært med små og mellomstore privateide selskaper.

– Mange ønsker en revisor med lokal tilhørighet, og her er naturligvis tillit et helt sentralt begrep. Revisjon er viktig for det lokale næringslivet når det gjelder både tillit og attestasjon, avslutter Daniel Antonsen.

Denne artikkelen sto også i spesialbilaget Kapital - Regnskap og rådgivning - Finansavisen 2. juni 2023.