Henrik Woxholt gjenvalgt som styreleder i Revisorforeningen

Henrik Woxholt fra Deloitte er gjenvalgt som styreleder i Revisorforeningen. Johan Lid Nordby fra EY er gjenvalgt som nestleder.

Publisert:
henrik Woxholt bredde.jpg
Henrik Woxholt, Deloitte, Oslo, er gjenvalgt som styreleder i Revisorforeningen.

Anette Oftedal, Oftedal Revisjon & Rådgivning i Stavanger er gjenvalgt for en periode på to år. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg.

I tillegg består Revisorforeningens styre av (alle valgt til 2024):

Anders Nereng, RSM Norge, Oslo
Torunn Berg, Enter Revisjon, Harstad 
Martin Aasen, BDO, Oslo 
Eli Moe-Helgesen, PwC, Oslo 
Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm 
Roland Fredriksen, KPMG, Oslo 
Monica Anette Anthonisen, Collegium Revisjon, Bergen 
Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen
Lasse Andersen, BDO, Oslo 
Siv Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger