Svenske Økokrim: - En bølge av økonomisk kriminalitet truer

Fravær av innsyn og kontroll utnyttes målrettet av kriminelle. En ny rapport fra Ekobrottsmyndigheten viser at selskaper uten revisor er overrepresentert blant dem som begår økonomisk kriminalitet.

Publisert:

Ekobrottsmyndigheten har gransket 325 anmeldelser av økonomisk kriminalitet som kom inn over en periode på to måneder i 2015. Formålet har vært å få mer kunnskap om avskaffelsen av revisjonsplikt for små selskap, som ble gjennomført i Sverige fra november 2010, har hatt konsekvenser for omfanget av den økonomisk kriminaliteten.

Ett dystert bilde tegnes

Rapporten slår fast at det i hele 45 prosent av de anmeldte virksomhetene er foretatt bevisste kriminelle handlinger. Blant selskapene man antar er stiftet utelukkende for å bedrive kriminell virksomhet, over 30 prosent av de granskede selskapene, er andelen uten revisor dobbelt så høy som de med revisor.

Blant Sveriges mer enn 500 000 aksjeselskaper antas det at det er store mørketall av små selskaper som utelukkende er stiftet for å fungere som brohoder for økonomisk kriminalitet. 

Det dreier seg om skattesvik, dagpenge- og trygdesvindel, bedrageri av leverandører og svindel med ulike støtte- og tilskuddsordninger - ofte i kombinasjon med hverandre. Politiet ser også stadig oftere at identiteten til mennesker i sårbare grupper - fra fattige EU-land og blant nyankomne migranter og flytninger - misbrukes ved registrering av slike kriminelle selskapsstrukturer.  

Mange velger bort revisjon

Mer enn 8 av 10 selskaper som er startet etter at revisjonsfritaket ble innført i Sverige har valgt bort revisjon. Ekobrottsmyndigheten konluderer med at dette har økt risikoen for at selskaper blir brukt som "brottsverktyg".