1E Grunnopplæring - Aktuelle temaer på lønnsområdet

Kurset tar for seg de mest aktuelle problemstillingene på lønnsområdet. Det er for tiden betydelige endringer på viktige områder. På flere områder kan grunnleggende regelverk på lønnsområdet vise seg å være i strid med EØS-reglene.

Mål med kurset

Å gi deltakeren en god oversikt over de viktigste aktuelle problemstillingene på lønnsområdet den siste tiden.

Målgruppe

Revisorer og revisormedarbeidere, økonomi-/lønns- og regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere.

Kursinnhold

På kurset tar vi for oss noen av de mest aktuelle problemstillingene vi for tiden har på lønnsområdet, herunder:

  • Nye regler om forlenget opphold ved firmaturer
  • Forbudet mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper
  • Nye regler om entreprise
  • Nye regler om midlertidige ansettelser
  • Ferieloven er i strid med EØS-avtalen
  • Hjemmekontor i utlandet – kan man ha det?
  • Nye regler om trekkfri diett ved overnatting på brakke og pensjonat
  • Monsterskatten – hva skjer?

Kursform

Fysisk forelesning med eksempler og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Harald Breivik

Advokat
Advokathuset Breivik AS