2A Skattekrimbekjempelse, erfaringer for revisors arbeid

Omfanget og skadevirkningene av skattekriminalitet er enorme, hvordan kan næringslivet og revisorene bidra til å redusere dette? I dette foredraget vil Skatteetaten dele erfaringer fra arbeidet med bekjempelse av skattekriminalitet.

Mål med kurset

Gjøre revisorer, regnskapsførere og andre i økonomifunksjoner kjent med Skatteetatens bekjempelse av skattekriminalitet.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre i økonomifunksjoner.

Kursinnhold

Bedragerier ved bruk av falsk ID. Riktig ID er en forutsetning for at samfunnet skal fungere. Omfanget og skadevirkningene er enorme, og næringslivets og revisorenes innsats for å hindre bruk av falsk ID er svært viktig.

Bransjeerfaringer, bl.a. fiktiv fakturering og kriminelle nettverk.

Hvitvasking og oppmerksomhetspunkter for revisor. Nesten all kriminalitet er profittmotivert, og hvitvasking er de kriminelles metode for å fritt kunne bruke fortjenesten.

  • Hva bør revisorene gjøre for å avdekke og hindre hvitvasking?
  • Revisors varsling når feil oppdages. Blir økonomisk kriminalitet som mistenkes eller avdekkes av revisor bare dysset ned som en intern sak hos revisjonsklienten, eller tas det videre for å få riktig sanksjonering?
  • Saker som har vært innberettet til Finanstilsynet. Hva legger Skatteetaten vekt på når revisorer innberettes?

Kursform

Fysisk forelesning med eksempler og mulighet til å stille spørsmål. 

Les mer

Foredragsholder

Erik Nilsen

Avdelingsdirektør Divisjon innsats, Avdeling Skattekrim
Skatteetaten