3E Grunnopplæring - Revisjon i usikre tider

Kurset gir deltakere en innføring i de viktigste områdene av revisjonen som påvirkes av endrede økonomiske forutsetninger og generell økonomisk usikkerhet. Kurset vil ta for seg en rekke praktiske utfordringer knyttet til hvordan risikovurderinger påvirkes av usikkerhet, identifisering av eventuelle nedskrivingsindikatorer og relevant kontantgenererende enhet, revisjon av fortsatt drift og revisjon av langsiktig gjeld med tanke på presentasjon og overholdelse av lånebetingelser.

Mål med kurset

Sette kursdeltakerne bedre i stand til å utføre målrettede og grundige risikovurderinger iht. ISA315R, samt presentere praktiske tilnærminger for revisjon av poster i regnskapet som ofte er beheftet med usikkerhet.

Målgruppe

Praktiserende revisorer

Kursinnhold

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Påvirkning av usikkerhet på risiko for feil og misligheter
  • Revisjon av nedskrivingsindikatorer for anleggsmidler, herunder utsatt skattefordel
  • Revisjon av langsiktige gjeldsposter med tilknyttede lånebetingelser (covenants)
  • Revisjon av fortsatt drift

Kursform

Forelesning med eksempler og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Magnus Wilhelmsen

Senior Manager
KPMG

Petter Waldenstrøm

Senior Manager
KPMG