4A Hva er nytt i ISA 600?

Ny ISA 600 innebærer endringer for konsernrevisorer. Særlig gis det større frihet i hvordan du velger ut enhetene i konsernet som skal revideres. I kurset vil endringene bli gjennomgått og belyst med praktiske eksempler.

Mål med kurset

Kurset gir innsikt i revidert standard og hvilke endringer revidert standard medfører for revisorer som reviderer konsernregnskap.

Målgruppe

Ansvarlige revisorer og andre som i sitt daglige virke arbeider med konsernrevisjon.

Kursinnhold

Følgende tema vil bli berørt:

  • Modell for utvalg av komponenter.
  • Bruk av skjønn og dokumentasjon av revisors vurderinger.
  • Krav til forståelse av konsernet og sentraliserte konsernaktiviteter.
  • Sammenhengen mellom ISA 600 og ISA 220, herunder hvem som er en del av konsernrevisisjonsteamet og hvilke krav som gjelder for konsernrevisors involvering i komponentrevisors arbeid.

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Berit Alstad

Statsautorisert revisor
PwC