Kjøpsvilkår medlemskap

For å bli medlem i Revisorforeningen må du akseptere våre vedtekter og godta at vi kan behandle personopplysningene du har gitt.

Jeg har lest og aksepterer Revisorforeningens vedtekter.

Den norske Revisorforening/DnR Kompetanse AS kan behandle mine personopplysninger som jeg har avgitt. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for bokføring og utsendelse av faktura slik at avtalen om medlemskap kan oppfylles. Revisorforeningen kan kontakte meg på e-post og sms om saker som vedrører mitt medlemskap.

For oppdragsansvarlig revisor eller regnskapsfører, kan Revisorforeningen utveksle personopplysningene mine med Finanstilsynet og/eller Regnskap Norge. Revisorforeningen kan samle inn og behandle de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kvalitetskontroll, jf. vedtektene § 3-7 og reglement for kvalitetskontrollen.

Ønsker du å vite hvordan vi forholder oss til personvern og sikkerhet? Les vår personvernerklæring.